Početna / Raskid ugovora

Raskid ugovora

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti TARA Fashion  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na TARA Fashion, Antuna Gustava Matoša 84, 44320 Kutina) ili elektroničkom poštom na adresu: sales@tara-fashion.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku (preuzmite obrazac ovdje). Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju TARA Fashion bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

 

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana zaprimanja Korisnikove odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca LULU COUTURE može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu TARA Moda d.o.o., Antuna Gustava Matoša 84, 44320 Kutina,  najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je TARA Fashionu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.