Početna / Dostava

Dostava

DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a moguće je i preuzimanje proizvoda u izložbenom prostoru na adresi Antuna Gustava Matoša 84, u Kutini

Cijena dostave nije uračunata u cijenu prizvoda i posebno se naplaćuje:

  • Za Republiku Hrvatsku dostava je besplatna.
  • Za Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu goru cijena dostave se naplaćuje 15 €.
  • Za narudžbe iz zemalja Evropske Unije cijena dostave se naplaćuje 20 €.
  • Za druge zemlje svijeta cijena dostave se naplaćuje 25 €.
  • Za narudžbe od 1.500,00 kuna ili više (200 €) poštarina je besplatna

Za Korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK, sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), iznos za koji će biti terećena kreditna kartica Korisnika dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

Nakon što TARA Fashion potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti dostavljeni u sljedećim rokovima:

– do 1 do 2 radnih dana za područje Republike Hrvatske
– do 3 do 5 radnih dana za države Evropske Unije
– od 5 do 10 radnih dana za ostale države svijeta

TARA Fashion ne preuzima odgovornost za moguće kašnjenje u dostavi za države izvan Evropske Unije. Upravo tako TARA Fashion neće preuzeti odgovornost za kašnjenje dostave zbog okolnosti koje nisu u pristojnosti TARA Fashiona.

Kašnjenja isporuke je za očekivati u vrijeme državnih praznika i rasprodaja.

Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom narudžbe.

Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) TARA Fashion nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti TARA Fashion da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca TARA Fashion se obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod TARA Fashion ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, TARA Fashion zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.